5. Karadeniz Hematoloji Kongresi 2019 Sunum Özetleri

Bildiri Özetleri

- Önsöz

- Kurullar

- Bildiri Özetleri Konuları

- Bildiri Listesi

- Sözel Bildiriler

- Poster Bildiriler

- Yazar Dizini

Konuşmacı Metinleri

- MCL Klinik Bulgular ve Prognoz

- MCL Yeni Tanı Hastada Tedavi

- AML Genetik ve Prognoz

- AML Yaşlı Hastada Tedavi

- AML’de FLT3 İnhibitörleri

- ALL Sınıflama

- ALL de Monoklonal Antikorlar

- T-Cell ALL

- ALL de Transplantasyon

- Hemofilide Bireyselleştirilmiş Tedavi

- Hemofili ve SUT

- Hemofilide Yeni Ajanlar

- Aplastik Anemide Tedavi Yönetimi

- Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma Güncelleme

- Burkit Lenfoma Güncel Tedavi Yönetimi

- Relaps Refrakter Hodgkin Lenfomada Güncel Yaklaşım

- CNS Lenfoma Tedavisi ve Yeni Ajanların Tedavideki Rolü

- Sorularla MPN Paneli

- Sinyal İletim Mekanizmaları

- Erişkin Talasemi Hastası Yönetimi

- Eosinofili ve Hipereosinofilik Sendrom

- Hematolojik Malignitelerde İnvazif Fungal Enfeksiyonların Yönetimi

- Langerhans Hücreli Histiyositozis

- Sorularla Trombofili

- İndolent Lenfomalar Patolog Gözüyle

- Foliküler Lenfoma Yedavisinde Gelişmeler

- Marjinal Zon Lenfoma Güncel Gelişmeler

- Biyopsi Sonucu Castleman Hastalığı, Ne Yapmalıyım?